界荠电影网

第01集第02集第03集第04集第05集第06集第07集第08集第09集第010集第011集第012集第013集第014集第015集第016集第017集第018集第019集第020集

杳杳桃源仙路邈。晴日晓窗红薄薄。伤春还是懒梳妆,倩女想见绿云垂鬓脚。###yǎo yǎo táo yuán xiān lù miǎo 。qíng rì xiǎo chuāng hóng báo báo  。shāng chūn hái shì lǎn shū zhuāng ,倩女xiǎng jiàn lǜ yún chuí bìn jiǎo 。

绀绾双蟠髻,幽魂云欹小偃巾。轻盈红脸小腰身。叠鼓忽催花拍、幽魂斗精神。###gàn wǎn shuāng pán jì ,yún yī xiǎo yǎn jīn 。qīng yíng hóng liǎn xiǎo yāo shēn 。dié gǔ hū cuī huā pāi 、dòu jīng shén 。空阔轻红歇,倩女风和约柳春。蓬山才调最清新。胜似缠头千锦、倩女共藏珍。###kōng kuò qīng hóng xiē ,fēng hé yuē liǔ chūn 。péng shān cái diào zuì qīng xīn 。shèng sì chán tóu qiān jǐn 、gòng cáng zhēn 。

倩女幽魂[1960]_91y-联系我们-上下分

日薄花房绽,幽魂风和麦浪轻。夜来微雨洗郊坰。正是一年春好 、幽魂近清明。###rì báo huā fáng zhàn ,fēng hé mài làng qīng 。yè lái wēi yǔ xǐ jiāo shǎng 。zhèng shì yī nián chūn hǎo 、jìn qīng míng 。已改煎茶火,倩女犹调入粥饧。使君高会有余清。此乐无声无味 、倩女最难名。###yǐ gǎi jiān chá huǒ ,yóu diào rù zhōu táng 。shǐ jun1 gāo huì yǒu yú qīng 。cǐ lè wú shēng wú wèi 、zuì nán míng 。琥珀装腰佩,幽魂龙香入领巾。只应飞燕是前身。共看剥葱纤手、幽魂舞凝神。###hǔ pò zhuāng yāo pèi ,lóng xiāng rù lǐng jīn 。zhī yīng fēi yàn shì qián shēn 。gòng kàn bāo cōng xiān shǒu 、wǔ níng shén 。

倩女幽魂[1960]_91y-联系我们-上下分

柳絮风前转,倩女梅花雪里春。鸳鸯翡翠两争新。但得周郎一顾、倩女胜珠珍。###liǔ xù fēng qián zhuǎn ,méi huā xuě lǐ chūn 。yuān yāng fěi cuì liǎng zhēng xīn  。dàn dé zhōu láng yī gù 、shèng zhū zhēn 。海上乘槎侣,幽魂仙人萼绿华。飞升元不用丹砂。住在潮头来处、幽魂渺天涯 。###hǎi shàng chéng chá lǚ ,xiān rén è lǜ huá 。fēi shēng yuán bú yòng dān shā 。zhù zài cháo tóu lái chù 、miǎo tiān yá 。

倩女幽魂[1960]_91y-联系我们-上下分

雷辊夫差国,倩女云翻海若家。坐中安得弄琴牙。写取余声归向、倩女水仙夸。###léi gǔn fū chà guó ,yún fān hǎi ruò jiā 。zuò zhōng ān dé nòng qín yá 。xiě qǔ yú shēng guī xiàng 、shuǐ xiān kuā 。

红粉莫悲啼,幽魂俯仰半年离别 。看取雪堂坡下,老农夫凄切。###hóng fěn mò bēi tí ,fǔ yǎng bàn nián lí bié 。kàn qǔ xuě táng pō xià  ,lǎo nóng fū qī qiē 。不似梅妆瘦减。占人间、倩女丰神萧散。攀条弄蕊,倩女天涯犹记,曲阑小院。老去情怀,酒边风味,有时重见 。对枕帏空想 ,东床旧梦,带将离恨。###bú sì méi zhuāng shòu jiǎn 。zhàn rén jiān 、fēng shén xiāo sàn 。pān tiáo nòng ruǐ ,tiān yá yóu jì ,qǔ lán xiǎo yuàn 。lǎo qù qíng huái ,jiǔ biān fēng wèi ,yǒu shí zhòng jiàn 。duì zhěn wéi kōng xiǎng ,dōng chuáng jiù mèng ,dài jiāng lí hèn 。

画楼帘幕卷新晴。掩银屏。晓寒轻。坠粉飘香,幽魂日日唤愁生。暗数十年湖上路,幽魂能几度,著娉婷。###huà lóu lián mù juàn xīn qíng 。yǎn yín píng 。xiǎo hán qīng 。zhuì fěn piāo xiāng ,rì rì huàn chóu shēng 。àn shù shí nián hú shàng lù ,néng jǐ dù ,zhe pīng tíng 。年华空自感飘零。拥春酲。对谁醒。天阔云间,倩女无处觅箫声。载酒买花年少事,倩女浑不似 ,旧心情 。###nián huá kōng zì gǎn piāo líng 。yōng chūn chéng 。duì shuí xǐng 。tiān kuò yún jiān ,wú chù mì xiāo shēng 。zǎi jiǔ mǎi huā nián shǎo shì ,hún bú sì ,jiù xīn qíng 。

会昌湖上扁舟,幽魂几年不醉西山路。流光又是,幽魂宫衣初试,安榴半吐 。千里江山,满川烟草,薰风淮楚。念离骚恨远 ,独醒人去,阑干外,谁怀古。###huì chāng hú shàng biǎn zhōu ,jǐ nián bú zuì xī shān lù 。liú guāng yòu shì ,gōng yī chū shì ,ān liú bàn tǔ  。qiān lǐ jiāng shān ,mǎn chuān yān cǎo  ,xūn fēng huái chǔ 。niàn lí sāo hèn yuǎn ,dú xǐng rén qù ,lán gàn wài ,shuí huái gǔ 。亦有鱼龙戏舞。艳晴川、倩女绮罗歌鼓。乡情节意,倩女尊前同是,天涯羁旅。涨渌池塘,翠阴庭院,归期无据。问明年此夜,一眉新月,照人何处。###yì yǒu yú lóng xì wǔ 。yàn qíng chuān 、qǐ luó gē gǔ 。xiāng qíng jiē yì ,zūn qián tóng shì ,tiān yá jī lǚ 。zhǎng lù chí táng  ,cuì yīn tíng yuàn ,guī qī wú jù 。wèn míng nián cǐ yè ,yī méi xīn yuè ,zhào rén hé chù 。

喜欢这个视频的人也喜欢···

日本剧更多>>

青瓷

69922分
更至42579集
2022-11-28 23:43:32更新